„Śląskie bez smogu – zadbajmy razem o czyste powietrze” - konkurs plastyczny

Konkursy » Archiwum » Konkursy 2017/2018 » „Śląskie bez smogu – zadbajmy razem o czyste powietrze” - konkurs plastyczny

2018-03-05

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zapraszają dzieci i uczniów w wieku od 4 do 13 lat do udziału w konkursie plastycznym „Śląskie bez smogu – zadbajmy razem o czyste powietrze”.

 

Celem konkursu jest edukacja i zwiększenie zainteresowania najmłodszych mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego tematyką zanieczyszczenia powietrza oraz podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia. Konkurs ma również na celu popularyzację działań ograniczających powstawanie smogu i informowanie o jego oddziaływaniu na organizm człowieka, a także aktywizację środowiska szkolnego i domowego dzieci i uczniów oraz lokalnej społeczności w tym zakresie.

 

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w formie płaskiej np. rysunek, plakat. Rozmiar pracy – maksymalnie A3.

 

Prace należy dostarczyć do 20 marca klasy I-III, oddział przedszkolny p. Lila Konieczny, klasy IV-VII p. Ewa Żydek.

 

Praca winna być opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz mieć dołączone Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna – Załącznik.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło