Ja czytam

Programy i Akcje » Ja czytam

Co to jest?

Kampania społeczna, której celem głównym jest wywołanie mody na czytanie przez:

• Organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych (DKE) na wzór Dyskusyjnych Klubów Filmowych (DKF)

• Udostępnienie tekstów współczesnych twórców traktujących o problemach istotnych dla wybranych grup wiekowych dzieci i młodzieży (wywołanie zainteresowania)

• Zaproszenie do dyskusji w DKE znanych twórców współczesnych: wizyty bezpośrednie lub za pośrednictwem nagranych wywiadów

• Przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia DKE przez udział w kursach internetowych(kompetencja animatora edukacji)

• Przygotowanie merytoryczne uczniów do prowadzenia dyskusji z pomocą filmu instruktażowego o sztuce dyskutowania

• Dostarczenie szkołom kompleksowych materiałów umożliwiających tworzenie DKE, w tym: programu dyskusji z harmonogramem, konspektów, tekstów do czytania, stanowiących podstawę dyskusji , naklejek „Ja czytam” dla uczniów, plakatów identyfikacyjnych DKE, filmów stanowiących wprowadzenie psychologiczne do tematu dyskusji dla nauczycieli, filmów z wywiadami z zaproszonymi twórcami dla uczniów

• Utworzenie fanpage-a na Facebooku, na którym będą umieszczane relacje z dyskusji w DKE

 

Cel główny projektu:

• Wywoływanie mody na czytanie – jestem dumny, bo czytam

• Uczynienie czytania i dialogu potrzebą edukacyjną dzieci i młodzieży – czytam, bo chcę, a nie czytam, bo muszę

 

Cele szczegółowe projektu:

• Rozwijanie czytelnictwa

• Rozwijanie kompetencji dyskutowania

• Usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu

• Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów szkół podstawowych

 

Grupy docelowe:

• Dzieci ze szkoły podstawowej - klasy I-III i IV-VI

• Młodzież gimnazjalna i licealna

• Dorośli – nauczyciele

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło