Konkurs plastyczny „Na najpiękniejsze jajko wielkanocne”

Konkursy » Archiwum » Konkursy 2017/2018 » Konkurs plastyczny „Na najpiękniejsze jajko wielkanocne”

2018-03-05

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Na najpiękniejsze jajko wielkanocne”.

Kategorie konkursowe:


Jajko zdobione techniką tradycyjną:
zadaniem uczestników jest ozdobienie jajka technikami tradycyjnymi (np. batik, drapanie, oklejanie rdzeniem sitowia, włóczką, muliną), praca powinna być wykonana z: jaj i wydmuszek jaj kurzych lub innych (przepiórcze, gęsie, kacze lub strusie),
dopuszczalne jest stosowanie barwników naturalnych (np. łuski cebuli, kwiaty malwy), jak i syntetycznych,
mile widziane nawiązania do charakterystycznych form zdobnictwa regionalnego.


Jajko zdobione techniką dowolną:
zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej, nie większej niż 10 cm, mającej kształt jajka lub wykonanej na bazie jajka ugotowanego, wydmuszki, jajka styropianowego, praca może być wykonana z dowolnych materiałów.
Organizatorzy proszą o dokładne wyczyszczenie wydmuszek z resztek białka i żółtka oraz odpowiednie przygotowanie jaj (długotrwałe gotowanie).

 


Zgłoszone prace powinny być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.


Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa, wiek oraz do wiadomości Organizatorów dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), według wzoru z załącznika.


Prace należy dostarczyć do 20 marca klasy I-III p. Lila Konieczny, klasy IV-VII p. Ewa Żydek.

 

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło