Trzymaj formę z SP 2 TS!

Programy i Akcje » Trzymaj formę z SP 2 TS!

Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!". Wezmą w nim udział wszyscy uczniowie klas szóstych i siódmych oraz ich wychowawcy. Rozpoczęcie programu zaplanowano na grudzień 2017 r.


Program ten jest współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Patronami honorowymi są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.


Celem programu "Trzymaj Formę" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
Na lekcjach wychowawczych uczniowie klas szóstych i siódmych dowiedzą się między innymi jak zaplanować swoje zdrowe życie, poznają rolę aktywności fizycznej, dowiedzą się jak promować zdrowie i unikać chorób oraz zdobędą wiedzę na temat faktów i mitów o odchudzaniu.


Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wzrostu aktywności fizycznej wśród naszych uczniów.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło