Weź udział w konkursie i namaluj wymarzonego lizaka

Konkursy » Konkursy 2019/2020 » Weź udział w konkursie i namaluj wymarzonego lizaka

2019-10-04

MUZEUM LIZAKA w Jaśle oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 w Jaśle zapraszają uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym "Mój wymarzony lizak".

 

Tematem konkursu jest wykonanie pracy na temat "Mój wymarzony lizak".
Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w formacie A4.


Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
czytelne uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”, którą należy na trwałe umocować (przykleić, zszyć) na odwrocie pracy.


WAŻNE: na metryczce obowiązkowy jest podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy oraz opiekuna plastycznego, umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej.

 

NAGRODY!!!!!!
Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny
BILET WSTĘPU do Muzeum!!!!
Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA tj.: BEZPŁATNY wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do MUZEUM LIZAKA, połączony z wyrobem własnych lizaków oraz OBIADEM w Restauracji „u Schabińskiej”
Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w MUZEUM LIZAKA!

 

Prace należy składać u pani Ewy Żydek do 06.12.2019 r.
Metryczka pracy konkursowej dołączona do regulaminu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

 

Uwaga!!!!
Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku autora pracy oraz opiekuna plastycznego na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatorów, którzy zastrzegają obie możliwość ich publikowania.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło