Zbiórka baterii

Programy i Akcje » Zbiórka baterii

Nie musisz ciężko pracować, aby chronić środowisko naturalne.
Wystarczy, że będziesz zbierał zużyte baterie i przyniesiesz je do szkoły!

Baterie i akumulatory używamy niemal w każdym gospodarstwie domowym. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że zawierają one związki metali, takie jak kadm, rtęć, nikiel, cynk, lit i mangan. To właśnie te związki powodują, że po zużyciu baterie stają się odpadem niebezpiecznym. Każda bateria wyrzucona do kosza, lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska i dla człowieka. Dlatego nasza szkoła przyłączyła się do zbiórki baterii, które zostaną poddane recyklingowi.

W szkole udostępniono dwa pojemniki znajdujące się w świetlicy szkolnej i obok dyżurki woźnych, do których należy wkładać zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe.

Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i wychowawców, aby w trosce o środowisko naturalne aktywnie włączyli się w zbiórkę zużytych baterii!

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło