Stan epidemii

Aktualności » AKTUALNOŚCI 2019/2020 » Stan epidemii

2020-03-11

Zgodnie z decyzją Rządu RP, w tym Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkjonowania szkoły w związku z obowiązującym stanem epidemii odowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

 

W tym czasie zajęcia prowadzone są w formie zdalnego nauczania.

 

W temacie naboru

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie ma wpływu na terminy rekrutacji do klas pierwszych oraz do odziału przedszkolnego.

Zgodnie z harmonogramem trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do szkoły. Dokumenty należy składać w szkole pierwszego wyboru.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można składać osobiście w sekretariacie - jest dla Państwa czynny. Dokumenty można również nadać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sp2bielsko.pl bądź pocztą tradycyjną - w tej ostatniej sytuacji należy powiadomić szkołę o wysyłce dokumentów telefonicznie (33 812 44 96) bądź mailowo.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło