Świetlica

O szkole » Świetlica

Świetlica jest czynna w godzinach: 7:15 do 16:45

 

Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności:
- uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III
- dzieci obojga pracujących rodziców. 
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Kartę wraz z załączonym regulaminem, można pobrać w świetlicy szkolnej lub tutaj.

Karta zgłoszenia 2017/2018

Regulamin 2017/2018

Świetlica szkolna zapewnia:

 • opiekę nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych;
 • warunki do nauki, zabawy i wypoczynku.

Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego Planu Rozwoju Szkoły, rocznego planu pracy świetlicy i dziennego rozkładu zajęć. 

Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do: 

 • przestrzegania regulaminu świetlicy;
 • dbałości o ład i porządek w świetlicy, poszanowania pomocy dydaktycznych i zabawek;
 • kulturalnego zachowania w świetlicy, a także podczas spożywania posiłków w stołówce;
 • przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

W ramach pracy świetlicy odbywają się następujące zajęcia: 

 • zajęcia czytelnicze,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia logicznego myślenia,
 • zajęcia plastyczno- techniczne,
 • zajęcia figur gipsowych,
 • zajęcia bibułkarstwa i florystyki,
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia decoupage

Tematyka zajęć świetlicowych

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Jesień tuż, tuż, barwy i dary jesieni
 • Dzień Nauczyciela
 • Prawa i obowiązki ucznia
 • Z ekologią na ty
 • Święto Odzyskania Niepodległości  - co to znaczy być patriotą
 • Znamy nasze prawa 
 • Mamo, tato nie pal
 • Znaczenie higieny w zachowaniach prozdrowotnych
 • Kiermasz świąteczny
 • Czas karnawału
 • Noworoczne postanowienia
 • Sporty zimowe 
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Walentynki
 • W oczekiwaniu na wiosnę
 • Święta Wielkanocne
 • Z tolerancją na Ty
 • Umiemy udzielać I pomoc przedmedyczną - spotkanie z pielęgniarkami
 • Sport i zdrowie - kontynuacja

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło