Dokumenty

Regulamin korzystania z telefonow komorkowych NOWOŚĆ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja 2018/2019 

Statut Szkoły obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018, zmiana

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018, zmianaaneks nr 1

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna pielęgniarka

 

Przedmiotowe systemy oceniania:

     PSO Biologia

     PSO Chemia

     PSO Edukacja wczesnoszkolna

     PSO Fizyka

     PSO Geografia

     PSO Historia

     PSO Historia i społeczeństwo

     PSO Informatyka, zajęcia komputerowe

     PSO Język angielski

     PSO Język polski

     PSO Język niemiecki

     PSO Matematyka

     PSO Muzyka

     PSO Plastyka

     PSO Przyroda

     PSO Religia katolicka

     PSO Religia ewangelicko-augsburska

     PSO Rytmika

     PSO Technika

     PSO Wiedza o społeczeństwie

     PSO Wychowanie fizyczne

     PSO Zajęcia techniczne

     PSO Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Procedury prowadzenia elektronicznych dzienników lekcyjnych

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli podczas przerw

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin korzystania z biblioteki

Procedura określająca szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnychAneks nr 1

Regulamin rekrutacji

 

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III

Kryteria oceny zachowaniazmiana

Procedura przyznawania tytułu najlepszego absolwenta

Zamówienia publiczne

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawcz-profilaktyczny

Regulamin Rady Rodziców, aneks 1aneks 2

Wzór druku zwolnienia ucznia

Zgoda na udział w dyskotece szkolnej NOWA

Zestaw programów nauczania 2018/2019

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło