Dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja 2018/2019 

Statut Szkoły obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018, zmiana

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018, zmianaaneks nr 1

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna pielęgniarka

 

Przedmiotowe systemy oceniania:

     PSO Biologia

     PSO Chemia

     PSO Edukacja wczesnoszkolna

     PSO Fizyka

     PSO Geografia

     PSO Historia

     PSO Historia i społeczeństwo

     PSO Informatyka, zajęcia komputerowe

     PSO Język angielski

     PSO Język polski

     PSO Język niemiecki

     PSO Matematyka

     PSO Muzyka

     PSO Plastyka

     PSO Przyroda

     PSO Religia katolicka

     PSO Religia ewangelicko-augsburska

     PSO Rytmika

     PSO Technika

     PSO Wiedza o społeczeństwie

     PSO Wychowanie fizyczne

     PSO Zajęcia techniczne

 

Procedury prowadzenia elektronicznych dzienników lekcyjnych

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli podczas przerw

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin korzystania z biblioteki

Procedura określająca szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnychAneks nr 1

Regulamin rekrutacji

 

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III

Kryteria oceny zachowaniazmiana

Procedura przyznawania tytułu najlepszego absolwenta

Zamówienia publiczne

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawcz-profilaktyczny

Regulamin Rady Rodziców, aneks 1aneks 2

Wzór druku zwolnienia ucznia

Zgoda na udział w dyskotece szkolnej

Zestaw programów nauczania 2018/2019

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło