Dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

Statut Szkołyzmiana

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania NOWOŚĆ

Klauzula informacyjna RODO AKTUALIZACJA

Klauzula informacyjna pielęgniarka

 

Przedmiotowe zasady oceniania:

PZO Biologia

PZO Chemia

PZO Edukacja wczesnoszkolna

PZO Fizyka

PZO Geografia

PZO Historia

PZO Informatyka

PZO Język angielski

PZO Język polski

PZO Język niemiecki

PZO Matematyka

PZO Muzyka

PZO Plastyka

PZO Przyroda

PZO Religia katolicka

PZO Religia ewangelicko-augsburska

PZO Rytmika

PZO Technika

PZO Wiedza o społeczeństwie

PZO Wychowanie fizyczne

PZO Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Regulaminu zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

Procedury prowadzenia elektronicznych dzienników lekcyjnych

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli podczas przerw

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin korzystania z biblioteki

Procedura określająca szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnychAneks nr 1

Regulamin rekrutacji

 

Procedura przeprowadzania badań kompetencji językowych dla uczniów klas IV-VIII NOWOŚĆ

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III

Kryteria oceny zachowaniazmianazmiana 2

Kodeks stroju szkolnego

Regulamin korzystania z telefonow komorkowych 

Procedura przyznawania tytułu najlepszego absolwenta oraz REJowski orzeł

Regulamin konkursu na najlepszego sportowca i najlepszą sportową klasę

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Program wychowawcz-profilaktyczny cz.1 cz.2

Regulamin Rady Rodziców, aneks 1aneks 2

Wzór druku zwolnienia ucznia

Zgoda na udział w dyskotece szkolnej

Zestaw programów nauczania 2019/2020

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło