Samorząd Uczniowski

Dla uczniów » Samorząd Uczniowski

Opiekunowie

Anna Kraus

Jerzy Lach

 

 

 

 

Zasady ogólne działania Samorządu Uczniowskiego.

  • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  • W ramach samorządu wybierany jest Zarząd spośród przedstawicieli uczniów każdej klasy.

W roku szkolnym 2015/2016 Samorząd Uczniowski reprezentuje Zarząd wybrany w miesiącu październiku, w którego skład wchodzą:

Sonia Paluch - przewodnicząca,

Aleksandra Piecha- z-ca przewodniczącej,

Zofia Witkowska- członek,

Franciszek Szopa- członek.

 

Cele działalności Samorządu Szkolnego w roku szk. 2015/2016

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Kształtowanie zainteresowań uczniów.
  • Modelowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.
  • Budowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  • Praca nad ukształtowaniem gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

W poprzednim roku szkolnym realizując przyjęty plan pracy przeprowadzono, we współpracy z Radą Dziecięcą, zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt. W odpowiedzi na zaproszenie Diakonii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego przygotowano paczki dla dzieci z Ukrainy (ponad 50). Zorganizowane zostały dwie dyskoteki (październik i listopad). Obecnie prowadzona jest zbiórka nakrętek z butelek plastikowych (kilkanaście 120- litrowych worków przekazano przed Bożym Narodzeniem) i zużytych baterii. Od 12 do 20 stycznia zostanie przeprowadzona zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej akcji Góra grosza W oparciu o uprawnienia, które wynikają ze Statutu, Samorząd przeanalizował i pozytywnie zaopiniował Koncepcję Pracy Szkoły. Obecnie przygotowujemy się do zaopiniowania propozycji oceny punktowej zachowania oraz regulaminu organizowania i przebiegu dyskotek.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

Godło