klasy II-VIII

Rekrutacja » klasy II-VIII

Informujemy, iż nabór do klas starszych (II-VIII), prowadzony jest na bieżąco, w zależności od wolnych miejsc, w oparciu o złożone karty zapisu, które dostępne są w sekretariacie szkoły (8.00-15.00) lub do pobrania z tej strony.

Do karty zapisu należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy oraz wykaz ocen śródrocznych (w wypadku składania wniosku w II półroczu), a także klauzulę informacyjną.

 

Decyzję o przyjęciu ucznia do klas II-VIII każdorazowo podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z warunkami nauki i rozwoju oferowanymi przez naszą szkołę dla przyszłych uczniów.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło