Wolontariat

Dla uczniów » Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu powstało w roku szkolnym 2017/2018. Jego członkami są uczniowie szkoły, którzy bezinteresowne podejmują aktywność na rzecz potrzebujących. Takie zaangażowane uczniów kształtuje w nich postawę szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Uważamy, że okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat odciskamy dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Podejmowane przez naszych uczniów działania wpływają pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest to ważne i pożądane ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy.

Wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców zapraszamy do współpracy.   

Strony:

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło