Aniołek na święta

Konkursy » Konkursy 2019/2020 » Aniołek na święta

2019-10-25

Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wyrażanie siebie poprzez sztukę, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi.


Zasady udziału:
Maksymalna wielkość pracy: 50 x 70 cm. Do konkursu autor może zgłosić MAKSYMALNIE 3 PRACE.
Technika dowolna: kartki, rysunki, dekoracje, różnego rodzaju masy plastyczne, masa solna utwardzona, ceramika, formy przestrzenne, itp.
Jury oceniać będzie: (w kilku kategoriach wiekowych) własną wizję Anioła wykonanego w dowolnej technice plastycznej, oryginalność pomysłu, stopień trudności (odpowiednio do wieku), ogólny wyraz artystyczny. Prace zbiorowe oceniane będą w osobnej kategorii.
Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę, adres placówki i nazwisko instruktora pod kierunkiem, którego praca powstała.


Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Prace konkursowe wraz z zgodą można składać u p. Ewy Żydek do 20 listopada.

 

Regulamin konkursu na stronie internetowej Domu Kultury w Olszówce.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło