Bielska Alfa

Konkursy » KONKURSY 2022/2023 » Bielska Alfa

2023-05-08

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów klas 6-8 do udziału w konkursie „Bielska Alfa”. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, popularyzowanie matematyki wśród młodzieży, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach oraz pobudzanie do twórczego myślenia.

Konkurs jest 2-etapowy i zostanie przeprowadzony:

Etap I - w dniu 19 maja 2023 r.

Etap II – (finał) w dniu 6 czerwca 2023 r.

Jest to konkurs organizowany przez naszą szkołą, jednak do udziału w nim zapraszamy także uczniów innych szkół z miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu znajdują się w regulaminie konkursu (w załączeniu).

 

Zgłoszenia należy składać u swoich nauczycieli matematyki najpóźniej do dnia 15 maja 2023 r.

Na wszystkich uczestników drugiego etapu konkursu (finalistów) czekają dyplomy, natomiast dla uczniów, którzy uzyskają I, II i III miejsce nagrody rzeczowe.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło