Konkurs plastyczny "Bezpieczny w sieci"

Konkursy » ARCHIWUM KONKURSÓW » KONKURSY 2020/2021 » Konkurs plastyczny "Bezpieczny w sieci"

2020-11-23

Śląski Urząd Wojewódzki zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat pod hasłem „Bezpieczny w sieci”.

 


Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści, a także na kwestie związane z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanych w sieci z udziałem młodego człowieka.

 

Konkurs ma na celu:

  • poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi;

  • szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie;

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży problemem handlu ludźmi, w tym w celach zarobkowych, zmuszaniu do pracy w niegodziwych warunkach, wykorzystywaniu nieletnich do ciężkich prac np. polowych, w fabrykach;

  • wyróżnienie najlepszych prac plastycznych dotyczących tematyki zjawiska handlu ludźmi i przeciwdziałania zagrożeniom i poprawie bezpieczeństwa w sieci.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace wykonane w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele, olejne, collage).
Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny.
Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
oświadczenie podpisane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika do 18 roku życia lub przez pełnoletniego uczestnika (załącznik nr 2)
zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 3)
Prace wraz z wypełnionymi załącznikami można zostawiać w sekretariacie szkoły do 2 grudnia do godziny 13:30.

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło