Paleta wyobraźni

Konkursy » ARCHIWUM KONKURSÓW » KONKURSY 2020/2021 » Paleta wyobraźni

2021-05-10

Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży zapraszają do udziału w I ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci.

 

CELE KONKURSU:
Umożliwienie dzieciom zaprezentowania ich niepowtarzalnego świata wyobraźni w dowolnej technice plastycznej;
Inspirowanie do twórczych działań w dziedzinie sztuk plastycznych;
Promowanie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości i abstrakcyjnego myślenia;
Konfrontacja dokonań młodych twórców.

TEMATYKA PRAC:
dowolna

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 13 lat - uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów szkół podstawowych.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej umożliwiającej ekspozycję w antyramach (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, grafika,
z wyłączeniem grafiki komputerowej i malarstwa na szkle),
prace z użyciem kasz i materiałów nietrwałych nie będą przyjmowane,
prace zbiorowe nie będą przyjmowane,
wymiary prac dowolne, górna granica 50 x 70 cm,
prosimy o przesłanie prac nieoprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach.


KRYTERIA OCENY PRAC:
Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac


Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:
IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (opiekuna artyst.)
ADRES PLACÓWKI (adres z kodem, telefon, e-mail)

Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

Prace można składać w sekretariacie szkoły do 17.06.2021.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło