Szkolny projekt pt. „Nauczyciel z książką”

Programy i Akcje » Szkolny projekt pt. „Nauczyciel z książką”

W roku szkolnym 2018/2019 nasi nauczyciele i uczniowie uczestniczą w projekcie „Nauczyciel z książką”. Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz kształtowanie umiejętności dziennikarskich wśród uczniów szkoły.

 

Czytanie kształtuje wewnętrzny świat i charakter ucznia, a przede wszystkim jest podstawowym narzędziem myślenia i zdobywania wiedzy. Czytanie również wspomaga pracę mózgu, wzbogaca słownictwo i poprawia samopoczucie. Przez cały rok szkolny, tj. od października do czerwca, uczniowie, biorący udział w projekcie, przeprowadzają mini-wywiady z wybranymi nauczycielami. Każdy nauczyciel wybiera i czyta książkę, która, według niego, jest ciekawa i może zainteresować młodzież szkolną. Uczeń, z pomocą koordynatorów, przygotowuje pytania do mini-wywiadu. Głównymi celami projektu są: promocja książek, zachęcenie młodzieży do sięgania po literaturę oraz umocnienie autorytetu nauczyciela, który niezależnie od nauczanego przedmiotu, czyta książki.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło