Tydzień Liczby Pi

Konkursy » KONKURSY 2022/2023 » Tydzień Liczby Pi

2023-03-08

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Liczby Pi (13-17 marca) zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach tematycznych:

 

1. Konkurs Plastyczny „Piękna Liczba Pi” - konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3.


Z okazji Szkolnego Święta Matematyki - Dzień Liczby Pi zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piękna Liczba Pi”.
Celem konkursu jest rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży wraz z popularyzacją matematyki. Zachęcamy uczniów do twórczej inwencji oraz kreatywnego zaprezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
Każdy uczestnik wykonuje pracę własnoręcznie w dowolnej technice (bez elementów drukowanych) w formacie A4. Tematyka pracy powinna być ściśle związana z ideą konkursu. Podpisane prace uczniowie składają u swoich wychowawców do 13 marca 2023 r.

Ocenie prac konkursowych podlegać będzie: zgodność pracy z tematem, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, stopień trudności wykonania, walory artystyczne.

 

  

 

2. Konkurs plastyczny „Piękna Liczba Pi – model 3D” - konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-8.


Z okazji Szkolnego Święta Matematyki - Dzień Liczby Pi zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piękna Liczba Pi – model 3D”.
Celem konkursu jest rozwijanie aktywności artystycznej oraz wyobraźni przestrzennej wśród dzieci i młodzieży wraz z popularyzacją matematyki. Zachęcamy uczniów do twórczej inwencji oraz kreatywnego zaprezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
Każdy uczestnik (lub grupa 2-4 osobowa) wykonuje pracę własnoręcznie z materiałów podlegających recyklingowi (tektura, gazety, biodegradowalne rurki itp.). Tematyka pracy powinna być ściśle związana z ideą konkursu. Podpisane prace uczniowie składają u nauczyciela matematyki lub swojego wychowawcy do 13 marca 2023 r.

Ocenie prac konkursowych podlegać będzie: zgodność pracy z tematem, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, stopień trudności wykonania, walory artystyczne.

  


3. Konkurs „Mistrz Pi Pamięci” - konkurs dla uczniów klas 4-8.


Z okazji Szkolnego Święta Matematyki - Dzień Liczby Pi zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie pamięciowym pt.”Mistrz Pi Pamięci”.
Celem konkursu jest rozwijanie zdolności pamięciowych wśród dzieci i młodzieży wraz z popularyzacją matematyki.
Zeszłoroczny rekord szkoły w recytacji rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi należy do uczennicy Mai Leki, która zapamiętała 126 cyfr po przecinku (poprzedni rekord szkoły także należał do Mai).
Czy ktoś odważy się poprawić ten wynik? Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 17 marca 2023r.

 

4. Konkurs „Naj-Pi-ękniejsza dekoracja drzwi” - konkurs dla uczniów klas 4-8.


Z okazji Szkolnego Święta Matematyki - Dzień Liczby Pi zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie „Naj-Pi-ękniejsza dekoracja drzwi”.
Celem konkursu jest rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży wraz z popularyzacją matematyki. Zachęcamy uczniów do twórczej inwencji oraz kreatywnego zaprezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
Dekoracje drzwi klasowych należy wykonać 13 marca 2023r. pod nadzorem wychowawcy klasy (wszystkie elementy dekoracyjne należy przytwierdzić do drzwi w sposób nienaruszający strukturę oraz powłokę malarską drzwi).

 


5. Konkurs „Matematyczny Escape Room” - konkurs dla uczniów klas 4-8.


Z okazji Szkolnego Święta Matematyki - Dzień Liczby Pi zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w zabawie „Matematyczny Escape Room”.
Celem gry jest popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży. Escape room – to forma rozrywki umysłowej, w której rozwiązując różne zagadki – np. zadania matematyczne, finalnie znajduje się klucz do wyjścia.
Gry zostaną przeprowadzone podczas lekcji matematyki w terminie 13-17 marca 2023r. (konieczne jest posiadanie telefonu lub tabletu!).

 

6. Konkurs recytatorski „Noblistka i Liczba Pi” - konkurs dla uczniów klas 4-8.


Z okazji Szkolnego Święta Matematyki - Dzień Liczby Pi zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie recytatorskim „Noblistka i Liczba Pi”.
Celem konkursu jest uświadomienie dzieci i młodzieży, że poezja Wisławy Szymborskiej i matematyka są pokrewne duchem. Obie wymagają pewnego przygotowania i wysiłku intelektualnego od czytelnika.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka polskiego do 17 marca 2023r. (można korzystać z tekstu na kartce).
Ocenie podlegać będzie interpretacja wiersza noblistki - Wisławy Szymborskiej pt. „Liczba Pi”.

 

 

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło