Laboratoria przyszłości

Programy i Akcje » Laboratoria przyszłości

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza szkoła w najbliższych miesiącach i latach będzie coraz bardziej wzmacniać i uatrakcyjniać proces zdobywania wiedzy i umiejętności wychowanków. Wpłynął na to fakt udziału naszej szkoły w rządowym programie „Laboratoria Przyszłości”.

 

„Laboratoria Przyszłości” to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymają od Państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

„Laboratoria Przyszłości” pomogą naszym wychowankom w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Nasza szkoła otrzymała bardzo wysokie dofinansowanie w wysokości 180 tys. zł. Zespoły nauczycieli poszczególnych przedmiotów wybrały dużo niezwykle ciekawych i przydatnych urządzeń z szerokiej oferty znajdującej się w „Katalogu wyposażenia”. Zamówiliśmy m.in.: drukarkę 3D, pistolety do klejenia, wypalarki do drewna, kamerę cyfrową, maszynę do szycia, stacje pogodowe, Gogle Wirtualnej Rzeczywistości, Pen-y 3D, mikroskopy, klocki do samodzielnej konstrukcji oraz wiele innych bardzo przydatnych pomocy dydaktycznych.

 

„Laboratoria Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który na pewno uatrakcyjni naszym uczniom zajęcia szkolne i pozwoli rozwijać ich zainteresowania nie tylko na lekcjach ale i w ramach innych zajęć pozalekcyjnych odbywających się w szkole.

 

Niektóre urządzenia np. Drukarka 3D lub Pen-y są już przygotowane do użytkowania. Przez najbliższe miesiące będziemy otrzymywać pozostałe zamawiane sprzęty. Na naszej stronie internetowej raz w miesiącu umieszczane będą informacje i zdjęcia z lekcji oraz innych zajęć, ukazujące pracę naszych podopiecznych z Laboratoriami Przyszłości. Zachęcamy, aby na bieżąco śledzić nasze działania na stronie internetowej szkoły w zakładce „Laboratoria Przyszłości”.

 

Więcej informacji o programie „Laboratoria Przyszłości” znajduje się na rządowej stronie internetowej.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło