Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Programy i Akcje » Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek.
Główny cel programu to rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych. Pierwszy raz w programie wsparciem zostały objęte organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola).

Program składa się z 4 priorytetów, które realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz  Instytut Książki.

Priorytet 3  to zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Koordynacją prac w zakresie Priorytetu 3 zajmuje się Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dążeniem „Priorytetu” jest tworzenie warunków rozwoju czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

  

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło