Program dla szkół

Programy i Akcje » Program dla szkół

W tym roku szkolnym kolejny raz uczestniczymy w„Programie dla szkół” współfinansowanym przez Unię Europejską.

Program ten stanowi kontynuacjędotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”. Skierowany jest do wszystkich uczniów z klas 1-5, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie. Celem programu jest propagowanie wśród dzieci zasad zdrowego odżywiania oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez zachęcanie ich do konsumpcji produktów mlecznych oraz owoców i warzyw. Oprócz promowania zdrowej diety program realizujemy poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Stanowią one obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz o tym, jak postępować, aby nie marnować żywności. W promowaniu tychże działań  pomocna  jest nam niezwykła, wyjątkowo dzielna i oczywiście bardzo lubiana przez dzieci Ekipa Chrumasa: 

 

www.programdlaszkol.org/program/pamietnik-chrumasa

 

W ramach programu uczniowie otrzymują gotowe do spożycia porcje owocowo-warzywne oraz mleko i przetwory mleczne przygotowywane i dostarczane do naszej szkoły przez zatwierdzonych dostawców. W kształtowaniu właściwych zachowań żywieniowych dzieci duże znaczenie ma oddziaływanie i właściwy przykład m.in. szkoły,
a zwłaszcza najbliższej grupy rówieśników. Wspólne jedzenie drugiego śniadania, to jeden ze sposobów na to, aby w prosty sposób wprowadzić pozytywne zmiany w codziennej diecie dzieci. Oczywiście, pamiętamy również o tym, że aby to się udało, konieczna jest dobra współpraca szkoły, rodziców i dostawców, o którą staramy się bardzo dbać.

 

Więcej informacji o „Programie dla Szkół” na stronie: www.programdlaszkol.org

  

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło